Tallers informatius

S’ha fet un taller sobre factures de subministraments bàsics per a membres de cada CAF amb l’objectiu d’introduir-los en la coneixença sobre els consums domèstics d’energia, veure quins són els aparells més eficients i quines solucions són més adequades per baixar el consum (factura) i millorar el seu confort, segons les possibilitats i preus. Així mateix, aquesta sessió ha servit per a explicar el projecte i parlar sobre les característiques dels beneficiaris dels tallers d’aprenentatge-servei.

experienciadquirida

Aquesta sessió ha permès als membres de les CAF guanyar confiança amb el projecte i amb les intervencions que volem dur a terme, a part de ser una eina útil per a ells, donat al coneixement sobre tècnic sobre energia que es té des d’Ecoserveis. El taller treballa cadascun dels conceptes que apareixen en la factura amb l’objectiu d’entendre què s’està pagant, quines opcions tenim i com podem reduir l’import de les nostres factures simplement optimitzant el contracte de subministrament. Coneixen què és l’energia i què és la potència. Saben què és el mercat regulat i què és el mercat lliure. S’endinsen en el món de la distribució i de la comercialització d’energia. Desxifren els diferents continguts de les factures: el consum, els impostos, el manteniment i el lloguer.

Els estudis mostren com la contractació de serveis que no es necessiten, la desconeixença del funcionament del mercat energètic i dels drets de les persones consumidores fa que moltes vegades es pagui més del que caldria i s’incrementi el risc de pobresa energètica.

Un cop els usuaris s’han plantejat els canvis de contractació de subministraments bàsics que rebaixaran les factures sense reduir el consum, s’ha requerit fer un seguiment perquè els usuaris puguin dur a terme els canvis.

Així mateix, després de les intervencions low cost i la renovació d’equipament, s’han organitzat tallers sobre factures de subministraments bàsics per a veïns i veïnes de les rodalies d’on provenia la CAF. El taller també ha permès a les persones que formen part de les CAF donar-se a conèixer amb la resta de veïns i veïnes i als veïns i veïnes donar a conèixer el projecte que s’està fent amb la CAF. A més, ha permès ubicar als membres de les CAF com un col·lectiu que té els mateixos problemes per pagar les factures i les dificultats per entendre-les que la resta de veïns i veïnes. En aquest espai també es donarà a conèixer la CAF en qüestió com una solució que ha servit per donar resposta a necessitats bàsiques dels seus integrants i, per tant, com un model replicable per altres veïns i veïnes.

 

generarestalvi