SESSIONS INFORMATIVES

S’ha realitzat una sessió informativa amb cada comunitat participant amb  dos objectius concrets:

experienciadquirida

  • Presentar el projecte a la comunitat i contextualitzar el marc d’actuació i durada de les diferents fases. S’explica que han estat seleccionats conjuntament amb 17 comunitats de veïns de tot Catalunya, i que el treball per millorar l’eficiència energètica de la llar a diferents nivells: assessorament en les factures dels subministraments, intervencions a la llar per instal·lar material per millorar l’eficiència, i fer una diagnosi de l’edifici . D’aquesta forma es busca generar un primer vincle de confiança i aconseguir la màxima participació i implicació dels veïns i veïnes durant tot el procés. A partir d’aquesta sessió informativa s’ha consensuat la calendarització de les accions a dur a terme a la comunitat al llarg dels següents mesos d’implementació del programa.
  • Aconseguir beneficis des del primer moment. S’ha realitzat un taller de factures energètiques on s’ha explicat com reduir l’import de les factures dels subministraments bàsics de la llar. Tots els veïns i veïnes que han assistit a aquesta sessió han acabat amb una primera idea de com estalviar en les factures i amb motivació per seguir en el projecte i aconseguir majors resultats d’estalvi. Aquests coneixements es consoliden al llarg de tot el projecte, especialment amb els assessoraments personalitzats.

Aquests primer espai també és necessari per establir un primer punt de trobada i començar a treballar en confiança tant pel que fa amb l’equip tècnic del projecte, com amb la resta de la comunitat, amb qui, sovint, les relacions són escasses o nul·les. Sovint, degut a conflictes interns en les comunitats, hi ha veïns que no participen d’aquesta sessió, fet que dificulta la seva participació durant la resta del programa, ja que no han tingut l’oportunitat de conèixer-lo de primera mà ni d’establir el vincle de confiança amb l’equip tècnic.