Projecte CAF-ACCIÓ

Un sector important de població que es troba en situació de vulnerabilitat energètica són les persones nouvingudes de països empobrits. La manca d’una xarxa de relacions en el territori i la situació de precarietat econòmica amb la qual arriben sovint acaba desembocant en una situació de pobresa energètica. El projecte relata l’experiència i el protocol d’actuació per a combatre la pobresa energètica de manera mutualista, aprofitant les xarxes d’ajuda i de solidaritat que generen les agrupacions de ciutadans que fan estalvi popular, que a Catalunya s’han estès majoritàriament a través de les denominades Comunitats Autofinançades. Tot i que hi ha CAF integrades únicament per persones autòctones, moltes d’altres estan integrades en part o en la seva totalitat per grups de persones nouvingudes. Aquest fet radica en que els grups d’estalvi popular estan arrelats des de fa dècades en països africans, llatinoamèricans i asiàtics, on moltes persones no disposen d’una xarxa de relacions quan arriben a Catalunya i busquen espais comunitaris coneguts i integrats per persones de similar origen i en què per les situacions d’arribada no tenen accés a crèdit bancari.

Apoderament i ajuda mútua

Sent aquestes les circumstàncies, quan ACAF i Ecoserveis van començar a plantejar el projecte, no semblava desencertat pensar que molts dels membres de les CAF patissin situacions d’exclusió residencial i/o de precarietat energètica. Després de fer un seguiment dels grups i dels motius que tenen els membres per demanar crèdits, ACAF va detectar que una gran quantitat de préstecs se sol·licitaven per a pagar factures de subministraments bàsics que no podien pagar si no és que l’inevitable pagament de factures deixava altres necessitats bàsiques desateses.
En aquell moment va néixer CAF-ACCIÓ, per buscar que les persones integrants de les CAF invertissin en la millora de l’eficiència energètica de la llar, amb la finalitat que aquesta acció els fes reduir el cost de les seves factures i, per tant, la dependència econòmica amb tercers.
guia_cafaccioEl projecte va començar a desenvolupar-se entre el 5 d’octubre de 2015 i el 31 d’octubre de 2016 per dirigint-se a 7 Comunitats Autofinançades, existents a Catalunya, seleccionades segons el coneixement d’ACAF per tal d’aportar diversitat geogràfica, d’usuaris i de models de funcionament. El pressupost definitiu aprovat per al desenvolupament del projecte “Comunitats autofinançades: una eina col·lectiva per prevenir la pobresa energètica” va ser de 37.200 € essent 27.800 concedits per l’Obra Social “La Caixa” a través de la convocatòria mencionada, subvencionada en un 75%.
Les actuacions proposades consten de trobades, entrevistes i planificació de les accions amb cada CAF; elaboració d’un taller sobre usos energètics a la llar i prevenció de la pobresa energètica als membres de les CAF, elaboració d’un taller d’interpretació de factures d’aigua, gas i electricitat a membres de les CAF i veïns, dues intervencions d’aprenentatge-servei en llars d’integrants de la CAF perquè els membres de la CAF aprenguessin a instal·lar material d’eficiència energètica low cost, co-finançament de renovació energètica d’aparells elèctrics poc eficients o de reformes de llars de beneficiaris que ho necessitessin, explicació del model d’intervenció per prevenir la pobresa energètica a voluntaris de projectes contra la pobresa energètica com el Fuel Poverty Group i el desenvolupament de la present guia d’intervenció basada en l’experiència del projecte per tal de fer-ne difusió a entitats i tècnics socials.
No obstant això, la guia metodològica i d’intervenció social desenvolupada pel projecte representa un punt de partida i no de final. Durant el 2016-2017, ACAF i Ecoserveis es proposen fer un pas més i apropar la metodologia a col·lectius de persones nouvingudes no organitzades a través de CAF, perquè es puguin organitzar a través de la metodologia dels grups d’estalvi popular i esdevinguin agents i altaveus que facin front a la pobresa energètica.

metodologiacafaccio