Introducció

Aquesta secció recull els principals aprenentatges que deriven del projecte impulsat conjuntament per ACAF i Ecoserveis en el marc del programa “Accions Innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l’exclusió social i facilitar l’apoderament de persones que es troben en situació de pobresa” promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

El propòsit del projecte ha estat desenvolupar una estratègia sostenible i autosuficient de lluita contra la pobresa energètica, basada en l’acció conjunta de comunitats de veïns i dels Ajuntaments, complementada amb el suport de les xarxes i dinàmiques de solidaritat de les Comunitats Autofinançades.

Per a fer-ho, el programa s’ha proposat adoptar la creació de grups d’estalvi comunitari perquè invertissin en la millora de l’eficiència energètica de la seva llar i comunitat, amb la finalitat que aquesta acció els fes reduir el cost de les seves factures i, per tant, la seva dependència econòmica amb la seva xarxa de relacions o amb les ajudes de l’administració o d’entitats socials.

Articulat a través d’accions informatives, d’aprenentatge-servei i d’acompanyament als usuaris, s’han beneficiat del projecte tant els membres de les Comunitats Autofinançades com els veïns i veïnes del seu entorn proper. Lluny de pretendre assumir intervencions tan costoses com assistencialistes, la intervenció ha prioritzat el coneixement, la capacitació i la interacció entre usuaris.