INTERVENCIONS

En consonància amb l’esperit democràtic i autosuficient de les CAF, la identificació dels beneficiaris de les intervencions dins de les comunitats és consensuada per cadascuna de les comunitats de veïns. En aquest sentit doncs les dues llars seleccionades per comunitat s’han decidit entre els veïns/es i les responsables de l’Ajuntament assignades al projecte.

Durant les sessions d’intervenció s’ensenya a membres de la comunitat a instal·lar material d’eficiència energètica low cost en un habitatge.

lowcostmaoTot i ser una jornada de treball, és una sessió d’aprenentatge i, per tant, les persones que reben la formació han de finalitzar-la coneixent el material que s’utilitza, sabent on trobar-lo, quin preu aproximat té i com instal·lar-lo. Si bé és important que el tècnic l’instal·li, especialment en els punts on pugui tenir una incidència major durant l’hivern, no cal instal·lar tot el material disponible si es preveu que el temps d’intervenció s’allargarà més de tres hores, ja que cal destinar una part important del temps a mostrar detalladament com s’instal·la el material i quin ús té.

En el procés de selecció dels habitatges que rebran les intervencions és important tenir en compte aquesta vessant més formativa, i per tant, els veïns i veïnes han d’estar disposats a obrir les portes a la resta de veïns. Aquest és un aspecte important a treballar des de la construcció dels espais de confiança.

En cas de manca d’acord entre els veïns aquesta activitat es pot substituir per un taller de mesures d’estalvi energètic a la llar, sempre i quan aquest inclogui la part demostrativa de la implementació dels diferents materials.

Alguns municipis disposen de kits bàsics de materials per a instal·lar en llars amb més necessitats, aquesta és una bona oportunitat per a que els beneficiaris puguin aplicar els coneixements adquirits.