Intervenció low cost

Amb el material instal·lat no es poden resoldre les deficiències d’un habitatge que no compleixi els mínims estàndards d’habitabilitat. En cas de requerir reformes grans, les mesures d’eficiència que el projecte proposa tenen un impacte limitat. Durant la implementació de CAF-ACCIÓ es va detectar un cas així en un dels grups.

 
Des de la CAF es va insistir en què creien que havia de ser la llar beneficiària de la intervenció, decisió la qual va tenir una forta incidència el fet que es tractés del lloc habitual de reunió del grup. En aquest sentit, es va canviar l’orientació de la intervenció i es van substituir els vidres de les finestres, arreglar pèrdues d’aigua, millorar els tancaments de portes i finestres, entre d’altres. Per a fer-ho es va comptar amb la col·laboració de “Pásame otro ladrillo”, un col·lectiu que desenvolupa intervencions participatives en llars de persones en situació d’exclusió social a través de persones voluntàries. En aquest cas, es va fer una anàlisi prèvia de les actuacions a realitzar i aquestes es van valorar econòmicament.

 

lowcostmao
Amb la valoració feta, el beneficiari va demanar un crèdit a la CAF per poder-ho finançar i va presentar un document al propietari de l’immoble, signat per Ecoserveis, ACAF i “Pásame otro ladrillo”. En aquest document s’exposava l’actuació que es duria a terme, el mètode de pagament per a fer-la i la necessitat causada per la situació d’insalubritat de l’immoble amb la finalitat que el propietari la financés en part o en la seva totalitat. Sigui una intervenció amb material low cost o amb un cost més elevat, el període més adequat per realitzar les intervencions comprèn els mesos d’octubre a març.

 
Tot i que les actuacions tenen un efecte positiu pel fet de reduir la despesa energètica, l’impacte més gran és sobre el confort i aquest es palesarà més durant els mesos de més fred. Un altre aspecte rellevant abans de qualsevol intervenció és fer un exercici previ de detecció de mancances amb la participació de membres del grup. Detectar les infiltracions d’aire, els punts de menys llum de la llar, els tancaments deficients, etc. serà imprescindible perquè els membres de la CAF puguin aplicar les mesures adequadament en futures intervencions. Per a fer aquest exercici, un aparell de monitorització de consums serà de gran utilitat.

 

mesurespassives