ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

La darrera fase pel que fa les intervencions de l’àmbit energètic és optimitzar les factures dels subministraments de la llar. Un dels objectius del projecte és limitar la dependència dels usuaris envers els recursos públics per al pagament de les factures de subministrament, ja que la no assumpció de la totalitat o part dels costos inherents als seus consums aboca molt sovint a un total malbaratament energètic.

En aquest sentit s’ha realitzar un punt informatiu a cada comunitat al que han pogut acostar-se els veïns per rebre un assessorament energètic personalitzat sobre les seves factures.  El tècnic especialista realitza un breu anàlisi de les factures, proposa canvis de contractació de subministraments bàsics que rebaixaran les factures sense reduir el consum i explica com s’han de sol·licitar a les companyies comercialitzadores.

Durant els assessoraments personalitzats també s’avalua la possibilitat de sol·licitar el bo social i s’informa sobre els tràmits necessaris per poder-se’n beneficiar.

En alguns casos l’assessorament s’ha realitzat a una hora determinada a la llar de l’usuari per analitzar també la situació de confort en que viu la persona.

Consulta el tríptic amb recomanacions sobre eficiència energètica

COSPE tríptic portada